Αγγλικά

Γεωϋφάσματα

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ ΥΦΑΝΤΑ & ΜΗ ΥΦΑΝΤΑ

Τα γεωϋφάσματα διακρίνονται σε μη-υφαντά και υφαντά, ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους.

Τα μη-υφαντά, είναι προϊόντα που προκύπτουν με μηχανική σύνδεση συνεχών ινών σταθεροποιημένου πολυπροπυλενίου. Προσφέρουν υψηλή αντοχή έναντι φθορών και τοποθετούνται σε εφαρμογές που απαιτούν διαχωρισμό υλικών, φίλτρανση ή προστασία. Η χρήση επιλεγμένων πρώτων υλών προσφέρει άριστη μακροπρόθεσμη απόδοση και υψηλή υδατοπερατότητα.

Τα υφαντά γεωϋφάσματα, είναι υψηλής αντοχής υφασμένα γεωσύνθετα κατασκευασμένα από πολυεστερικές ίνες υψηλής ανθεκτικότητας ή από πολυαιθυλένιο. Είναι ειδικά σχεδιασμένα, ώστε να αντέχουν σε υψηλές και μεγάλης διάρκειας φορτίσεις. Έχουν εξαιρετική ικανότητα διαχωρισμού και φίλτρανσης, γι' αυτό και είναι ιδανικά για τη σταθεροποίηση λεπτόκοκκων εδαφών.

Διατίθενται όλα τα είδη υφαντών και μη υφαντών γεωϋφασμάτων, με πολλαπλές εφαρμογές στο διαχωρισμό, την προστασία, την ενίσχυση υποστρωμάτων και τη φίλτρανση.

Κατασκευή κάθετων τοιχίων αντιστήριξης με αλλεπάλληλες στρώσεις γεωυφάσματος

Web Design & Development by