Αγγλικά

Τρισδιάστατα Αποστραγγιστικά Γεωσύνθετα

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΑ

Υπάρχουν δύο είδη τρισδιάστατων αποστραγγιστικών γεωσύνθετων :

  1. Τα γεωσύνθετα που κατασκευάζονται από ατάκτως πλεγμένο μονόϊνο πολυπροπυλένιο. Η δομή τους επιδεικνύει μεγάλη αναλογία πόρων, η οποία προσφέρει εξαιρετική ικανότητα διαμήκους αποστράγγισης κάτω από χαμηλά έως μέτρια φορτία.Είναι εύκολα στην εφαρμογή τους και διατίθενται και σε συνδυασμό με ενσωματωμένο γεωύφασμα στη μία ή και στις δύο πλευρές τους.
  2. Τα γεωσύνθετα που κατασκευάζονται από 2 ή 3 νήματα υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου, τα οποία διασταυρώνονται μεταξύ τους σε γωνία 60 μοιρών και συγκολλούνται εν θερμώ. Διαμορφώνουν, έτσι, ένα πλέγμα, του οποίου η γεωμετρία δημιουργεί κανάλια υψηλής περοχετευσιμότητας, ακόμη και κάτω από υψηλές πιέσεις και χαμηλές κλίσεις. Προσφέρουν ταυτόχρονα αποστράγγιση, φίλτρανση, διαχωρισμό και προστασία.

Τα τρισδιάστατα αποστραγγιστικά γεωσύνθετα χρησιμοποιούνατι όταν θα υπάρχει μεγάλο φορτίο συμπίεσης. Έτσι το συναντάμε σε λίμνες, Χ.Υ.Τ.Α., Χ.Α.Δ.Α., σήραγγες ανοικτού ορύγματος, γέφυρες, σιδηροδρόμους, κανάλια, γήπεδα, κήπους, υπόγειες κατασκευές κ.λπ.

Web Design & Development by