Αγγλικά

Συστήματα Αποστράγγισης Επιφανειών

Είναι αποστραγγιστικές πλάκες, χρησιμοποιούμενες για αποδοτική και αποτελεσματική αποστράγγιση. Οι αποστραγγιστικές πλάκες είναι ένα ελαφρύ, υψηλής αντοχής προϊόν, που παρέχει την ανώτερη απόδοση για τις κάτω από την επιφάνεια του εδάφους εφαρμογές αποστραγγίσεων.

Ο μοναδικός σχεδιασμός των αποστραγγιστικών πλακών χαρακτηρίζεται από ένα σύστημα εσοχών που διατηρεί μιά μικρή ποσότητα νερού για παθητική άρδευση που χρησιμοποιείται από τη βλάστηση. Είναι ιδανικές για κάθετες και οριζόντιες εφαρμογές αποστραγγίσεων, χρησιμοποιούμενες έτσι, ώστε να δημιουργούν ένα δομικό αποστραγγιστικό υπόστρωμα κάτω από την επιφάνεια αθλητικών γηπέδων, έργων πολιτικού μηχανικού, τοιχίων συγκράτησης, βιοδιηθημάτων, φιλτραρίσματος υπόγειων υδάτων και τις γενικές εφαρμογές τοπίων.

 

 

 

Web Design & Development by