Αγγλικά

Μονωτικά Πανέλα

Η εταιρία μας λειτουργεί ως αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εταιρειών παραγωγής μονωτικών πανέλων (panels) στην Αττική, δραστηριοποιούμενη στο χώρο του ετοιμοπαράδοτου PΑΝΕL πολυουρεθάνης όσον αφορά σε μικρές και μεσαίες ποσότητες παραγγελίας.

Μέσω αυτής διατίθεται μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και προϊόντων στις κυριότερες κατηγορίες (πλαγιοκάλυψη: W:30,40,50,80,100,120, επικάλυψη: R: 30,40,50, ειδικά τεμάχια κ.λ.π.).

Τα προϊόντα αποστέλλονται άμεσα, μετά από την επιβεβαίωση της παραγγελίας, ενώ παρέχεται η δυνατότητα προετοιμασίας της παραγγελίας στις επιθυμητές διαστάσεις, χωρίς επιπρόσθετο κόστος.

Επίσης, υπάρχει ποικιλία συνοδευτικών προϊόντων, όπως λαμαρίνες (και για σύμμεικτες κατασκευές), ειδικά τεμάχια, βίδες, υγειονομικές γωνίες, μαστίχες (πολυουρεθανικές, βουτυλικές, σιλικόνες), βουτυλικά κορδόνια και πόρτες ψυκτικών θαλάμων.

Web Design & Development by