Αγγλικά

Σύστημα αγκύρωσης μεμβράνης

Συστήματα Αγκύρωσης

Σύστημα αγκύρωσης μεμβρανών G-Net, γεωϋφασμάτων και καλυμμάτων σωρών υλικών για προστασία από την υφαρπαγή λόγω ανέμων.

Το G-Net είναι ένα επαναστατικό υλικό από πολυαιθυλένιο, το οποίο τοποθετείται κατ’ ευθείαν επάνω στις μεμβράνες, τα γεωϋφάσματα και τα καλύμματα που βρίσκονται εκτεθειμένα στον άνεμο και κινδυνεύουν από υφαρπαγή (ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, λίμνες κ.λπ.)

 

 

Η επίδραση του ανέμου μπορεί να επιφέρει ζημιές ή ολική καταστροφή της κάλυψης, οδηγώντας σε κοστοβόρες επιδιορθώσεις, μη-συμμόρφωση στους περιβαλλοντικούς ελέγχους και πιθανά προβλήματα υγείας και ασφάλειας.

Το G-Net είναι σχεδιασμένο έτσι, και έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά του, ώστε να παρέχει στις μεμβράνες, τα γεωϋφάσματα και τα καλύμματα ασφαλή αγκύρωση. Διαχέει τη ροή του αέρα και προστατεύει το υλικό που καλύπτει, ακόμη και σε πολύ υψηλές ταχύτητες ανέμου.

Το G-Net έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλά έργα. Τα τελευταία 6 έτη έχουν τοποθετηθεί πάνω από 1.000.000μ² με ποσοστό επιτυχίας 100%.

Έχει χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματική αγκύρωση ελαφριών μεμβρανών, κατασκευές τελικής κάλυψης, κατασκευές υπόβασης με μεμβράνες, ελαφρά γεωϋφάσματα και πλαστικά καλύμματα σωρών απόθεσης υλικών. Το G-Net έχει δοκιμαστεί σε όλο το φάσμα των κλίσεων, μηκών πρανών και μεγεθών κατασκευών. Τα έργα στα οποία έχει τοποθετηθεί ποικίλουν από 500μ² έως 90.000μ², το οποίο είναι και το μεγαλύτερο έργο μέχρι σήμερα, και η αποτελεσματικότητά του παραμένει στο 100%.

Το G-Net αντικαθιστά την ανάγκη για προσφυγή σε κάποια από τις παλαιές, ξεπερασμένες και μη πρακτικές μεθόδους αγκύρωσης όπως η χρήση αμμόσακων, ελαστικών αυτοκινήτων, κομπολογιών από σωλήνες και προκατασκευασμένων στοιχείων από σκυρόδεμα. Οι μέθοδοι αυτές έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές, απαιτούν σημαντικά εργατικά κατά την υλοποίησή τους και δεν είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Ταυτόχρονα με την παροχή ασφαλούς αγκύρωσης, το G-Net προσφέρει επίσης αυξημένη διάρκεια ζωής και προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία στα υποκείμενα υλικά. Περιορίζει τη δίοδο της υπεριώδους ακτινοβολίας μέχρι 80%.

Μία επιπλέον χαρακτηριστική ιδιότητα του G-Net είναι η παροχή αυξημένης επιφανειακής τριβής και ταυτόχρονα ενός ικανοποιητικού βαθμού αποστράγγισης.

Το G-Net είναι διαθέσιμο σε ρολά πλάτους 6μ ή σε άλλα πλάτη κατά παραγγελία, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.

Τα απλωμένα ρολά μπορούν να συγκολληθούν μεταξύ τους με μηχάνημα θερμοκόλλησης ή να συρραφτούν με μηχάνημα ραφής.

 

Web Design & Development by