Αγγλικά

Κάλυμμα Σιλό

Μονό ή διπλό κάλυμμα σιλό

Το κάλυμμα είναι ειδικό για εγκαταστάσεις βιοαερίου. Είναι αεροστεγές  και προστατεύει το σιλό από την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Είναι κατάλληλο για διάφορους τύπους σιλό (από σκυρόδεμα, μεταλλικό ή από συνθετικό υλικό).

Είναι κατασκευασμένο από βαρύ ύφασμα πολυεστέρα με επικάλυψη συνθετικού υλικού και από τις δύο πλευρές. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά για την κατασκευή του είναι ανθεκτικά στα γεωργικά απόβλητα και σε άλλα επικίνδυνα υγρά, ενώ περιορίζει και τις οσμές. Μπορεί να εκτεθεί στο φυσικό περιβάλλον, χωρίς να υποστεί επιδράσεις από τα καιρικά φαινόμενα για πολλά χρόνια.

Web Design & Development by