Αγγλικά

Αποθήκευση γεωργικών αποβλήτων

Φιλικός στο περιβάλλον σάκος γεωργικών αποβλήτων για άοσμη αποθήκευσή τους.  Κατασκευάζεται σε πράσινο χρώμα, ώστε να μπορεί να συνδυαστεί αισθητικά αρμονικά με το τοπίο.

Αποτελεί μία αποτελεσματική και ευέλικτη μέθοδο αποθήκευσης αποβλήτων. Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα, παραδιδόμενο σε διάφορες διαστάσεις (από 100 έως 7.000 κυβικά μέτρα χωρητικότητα). Χρησιμοποιείται και σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου, για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων.

Web Design & Development by