Αγγλικά

Τμήμα Μελετών

Δραστηριότητες του τμήματος μελετών στην παροχή υπηρεσιών

Με συμφωνίες που έχει κάνει η εταιρία μας, τόσο με την TenCate Geosynthetics όσο και με τους υπόλοιπους προμηθευτές της, δραστηριοποιείται τόσο στις Βαλκανικές Χώρες όσο και στη Μέση Ανατολή μέσα από συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης της τεχνολογίας των γεωσωλήνων.

Με βάση τις συμβάσεις αυτές, η εταιρία μας αναλαμβάνει όλη την τεχνική υποστήριξη των εφαρμογών των γεωσωλήνων σε έργα της συγκεκριμένης ζώνης. Δηλαδή τον σχεδιασμό των έργων και την τεχνική υποστήριξη κατά την τοποθέτηση των υλικών σε Λιμενικά–Υδραυλικά έργα και έργα ανάπλασης και προστασίας ακτών, καθώς και στο χώρο της Αφυδάτωσης–αποθήκευσης λυμάτων Κέντρων επεξεργασίας αστικών λυμάτων καθώς και Γεωργικο-κτηνοτροφικών και Βιομηχανικών μονάδων.

Web Design & Development by