Αγγλικά

Τμήμα Πωλήσεων

Δραστηριότητες του τμήματος πωλήσεων στην παροχή υπηρεσιών

Η εταιρεία μας διαθέτει οργανωμένο τμήμα πωλήσεων με υπηρεσία υποστήριξης πελατών και οργανωμένη αποθήκη για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Οι πωλητές της εταιρείας είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τα προϊόντα της εταιρείας και είναι σε θέση να καλύψουν όλα τα τεχνικά θέματα που προκύπτουν κατά τις επαφές με τους πελάτες, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με την υποστήριξη του τμήματος μελετών.

Οι πελάτες μας μπορούν είτε να ενημερωθούν για τα προϊόντα μας επισκεπτόμενοι το χώρο της εταιρείας, είτε τηλεφωνώντας στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, είτε μέσα από το website. Μετά από ραντεβού, είναι δυνατή η μετάβαση των πωλητών επί τόπου στο χώρο τους, για την εκτενέστερη ενημέρωσή τους.

Web Design & Development by