Αγγλικά

Συνεργαζόμενες Εταιρείες

Γνωρίστε τις εταιρείες που αντιπροσωπεύουμε και μας προμηθεύουν με προϊόντα

TEN CATE Geosynthetics ( Almelo Holland & Linz Autsria)

Τα υφαντά γεωυφάσματα από ίνες πολυμερών της Ten Cate βελτιώνουν την απόδοση των γεωτεχνικών και υδραυλικών έργων. Στα προϊόντα της περιλαμβάνονται υφαντά γεωυφάσματα, μεμβράνες, γεωπλέγματα και γεωσυστήματα (geobags - geocontainers), aquagrid με πληθώρα εφαρμογών από την ενίσχυση υποστρώματος σε γεωτεχνικά έργα έως την ασφαλή απόθεση στερεών αποβλήτων σε έργα περιβαλλοντικής διαχείρισης και την πρωτογενή παραγωγή.

 

WIEFFERINK

Η εταιρία μας αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη εταιρεία στην Ευρωπαϊκή αγορά σε ειδικά προϊόντα για την περιβαλλοντική και βιώσιμη ενέργεια, καθώς και για τη διαχείριση του νερού. Κατασκευάζει προϊόντα αποθήκευσης νερού που αποτρέπουν την εκπομπή CΟ2 και προστατεύουν το νερό από μόλυνση.

Χάρις στις πρωτοποριακές τεχνικές, έχει αναπτύξει ένα νέο σύστημα αποθήκευσης γεωργικών αποβλήτων, το οποίο εξάγει βιοαέριο την ίδια στιγμή. Το αποθηκευτικό αυτό σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να προμηθεύσει εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή να χρησιμοποιηθεί από τους ιδιώτες, παρέχοντάς τους μεγάλο οικονομικό εισόδημα.

Παράλληλα η Wiefferink έχει εισαγάγει μια εξειδικευμένη τεχνολογία στο χώρο των κινητών φραγμάτων, το Balloon water dam, για την τάχιστη δημιουργία φραγμάτων σε περιοχές, όπως ο Έβρος, που απειλούνται συνεχώς από πλημμύρες.

 

Web Design & Development by