Αγγλικά

Στεγάνωση ΧΥΤΑ

Στεγάνωση Χ.Υ.Τ.Α.

Η εταιρία μας διαθέτει όλη την σειρά των υλικών που χρησιμοποιούνται σήμερα στη στεγάνωση των σύγχρονων ΧΥΤΑ, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τις Κοινοτικές Οδηγίες. Μπεντονιτικές μεμβράνες, γεωϋφάσματα, μεμβράνες στεγανοποίησης από πολυαιθυλένιο καθώς και αποστραγγιστικά συστήματα, όλα δοκιμασμένα και πιστοποιημένα.

Τα συνεργεία μας, εξάλλου, έχουν στο ενεργητικό τους αρκετές κατασκευές σε ΧΥΤΑ.

 

Τοποθέτηση μεμβρανών & συγκόλληση

 

Web Design & Development by