Αγγλικά

Ταρατσόκηπος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Oι αποστραγγιστικές κυψέλες των 30mm και των 52mm κατασκευάζονται από επιλεγμένα ανακυκλωμένα υλικά πολυπροπυλενίου υψηλής ποιότητας, κάτω από αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και διαθέτουν ιδιότητες μεγάλης αντοχής.

Στους ταρατσόκηπους, οι κυψέλες αποβάλλουν το πλεονάζον νερό, ενώ ταυτόχρονα συγκρατούν μια ελάχιστη ποσότητα νερού στην ειδικά σχεδιασμένη εσοχή σαν κύπελλο που βρίσκεται στην επιφάνειά τους. Το νερό αυτό αποδίδεται σε περιόδους πτωχού ποτίσματος ή ξηρασίας πίσω στα φυτά. Οι βέλτιστες συνθήκες υγρασίας, που προσφέρει το σύστημα, προάγουν τη γρήγορη ανάπτυξη και διατήρηση της βλάστησης.

Έτσι αιτιολογείται γιατί οι κυψέλες αποτελούν ιδανικές λύσεις για την ανάπτυξη βλάστησης και την ενίσχυση χλόης στους ταρατσόκηπους.

Με την εφαρμογή του συστήματος των κυψελών στα δώματα, επιτυγχάνεται αφενός η απόλυτη μόνωση του δώματος, με παράλληλη μείωση κατά 30% των θερμικών απωλειών, και αφετέρου η ανάπτυξη βλάστησης στην επιφάνεια του δώματος, χωρίς τον κίνδυνο της επιβάρυνσής του, αφού το συνολικό βάρος του όλου συστήματος μαζί με τη χλωρίδα ξεκινάει από τα 25kgr/m2, έναντι των 100-120 kgr/m2 των συμβατικών μεθόδων.

Ως προς τη μόνωση, οι κυψέλες χρησιμοποιούμενες σε συνδυασμό με γεωύφασμα και μεμβράνη, λειτουργούν ακριβώς σαν τις απλές προστατευτικές μεμβράνες για τη στεγανοποίηση, παρέχοντας όμως ταυτόχρονα εξαερισμό στην πλάκα σκυροδέματος και μειώνοντας έτσι τη θερμικά προκαλούμενη τάση και ρηγμάτωση.

Από άποψη αισθητικής, οι κυψέλες επιτρέπουν την πλήρη κάλυψη του δώματος με βλάστηση, χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες απαιτήσεις σε πότισμα, αφού, σε αντίθεση με τα συστήματα από σκυρόδεμα, οι ρίζες παραμένουν υγρές και έτσι ευνοείται η ανάπτυξη του γρασιδιού, ενώ ταυτόχρονα εξοικονομείται νερό.

Tα οφέλη των κυψελών

  • Λειτουργούν θερμομονωτικά για το κτίριο
  • Εξυπηρετούν στην καλύτερη διαχείριση του νερού
  • Δεν χρειάζεται καμιά επιφανειακή αποστράγγιση (σχάρες κλπ)
  • Είναι ανθεκτικές κατασκευές αφού αντέχουν σε φορτία άνω των 100 τόνων /μ2 )
  • Eχουν εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση γιατί η μια κυψέλη κουμπώνει με την άλλη εύκολα και σταθερά χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για την τοποθέτησή τους.

Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία προετοιμασίας του χώρου του δώματος, όπου θέλουμε να δημιουργήσουμε ταρατσόκηπο, καθώς και η διαδικασία τοποθέτησης των κυψελών.

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης του συστήματος γίνεται πρώτα η μόνωση του δώματος και ακολουθεί η εργασία του γεωπόνου, όπου εντάσσεται η διαδικασία εναπόθεσης κατάλληλου φυτικού υποστρώματος ή χώματος καθώς και η επιλογή και φύτευση των φυτών του ταρατσόκηπου.

 

ΣΤΑΔΙΟ Α) ΜΟΝΩΣΗ

Α.1 ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

Ως προς τη διαδικασία της μόνωσης, αυτή ξεκινάει με τη δημιουργία φράγματος υδρατμών με βαφή ασφαλτικού γαλακτώματος και ακολουθούν η θερμομόνωση, η τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού, η τοποθέτηση κυψελωτού κονιοδέματος, η κάλυψή του με γεωύφασμα προστασίας της μεμβράνης και η τοποθέτηση πάνω σε αυτό της μεμβράνης στεγανοποίησης. Στη συνέχεια τοποθετείται νέα στρώση γεωυφάσματος προστασίας της μεμβράνης, επί της οποίας τοποθετείται το αποστραγγιστικό σύστημα, και τέλος γίνεται κάλυψη του συστήματος με το γεωύφασμα φίλτρανσης.

 

Α.1.1 ) Δημιουργία φράγματος υδρατμών

Αφού γίνει πρώτα ο καθαρισμός της επιφάνειας, ακολουθεί η εφαρμογή μιας στρώσης ασφαλτικού γαλακτώματος σε κατανάλωση 0,5 κιλά/μ2.

Α.1.2 ) Θερμομόνωση

Γίνεται διάστρωση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης, τύπου ROOFMATE, της οποίας το πάχος καθορίζεται από τη μελέτη θερμομόνωσης.

Α.1.3 ) Τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού

Ακολουθεί διάστρωση γεωυφάσματος μη υφαντών από ίνες πολυπροπυλενίου, βάρους 140 γρ./μ2 με ελάχιστο τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Πάχος: 1,2 mm σε πίεση 2 kPa, 2.Ελαχιστη εφελκύστικη αντοχή :11 kN/m 3. Αντοχή στην διάτρηση :2100 N 4. Άνοιγμα πόρων: 80 μm 5. Και με μεγάλη αντοχή σε Αλκαλικό και Όξινο περιβάλλον. Η διάστρωση γίνεται με αλληλοεπικάλυψη των παράπλευρων στρώσεων τουλάχιστον κατά 15 εκ.

Α.1.4 ) Τοποθέτηση κυψελωτού κονιοδέματος

Στη συνέχεια γίνεται η δημιουργία ρύσεων με κλίσεις 1,0% χρησιμοποιώντας κυψελωτό κονιόδεμα.

Α.1.5 ) Γεωύφασμα προστασίας της μεμβράνης

Έπεται η στρώση προστασίας της μεμβράνης στεγανοποίησης από γεωύφασμα μη υφαντών από ίνες πολυπροπυλενίου, βάρους 300 γρ./μ2. Η διάστρωση γίνεται με αλληλοεπικάλυψη των παράπλευρων στρώσεων τουλάχιστον κατά 10 εκ. Το γεωύφασμα θα πρέπει να έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστο: 1. Πάχος: 2 mm σε πίεση 2 kPa, 2.Ελαχιστη εφελκύστικη αντοχή :24 kN/m 3. Αντοχή στην διάτρηση :4400 N 4. Άνοιγμα πόρων: 80 μm 5. Και με μεγάλη αντοχή σε Αλκαλικό και Όξινο περιβάλλον.

Α.1.6 ) Τοποθέτηση μεμβράνης στεγανοποίησης

Γίνεται διάστρωση συνθετικής στεγανωτικής μεμβράνης πολυολεφίνης, τύπου Sarnafil TG 66-18 πάχους 1,8 χιλ. Η συγκόλληση των φύλλων της μεμβράνης μεταξύ τους θα γίνει με τη χρήση θερμού αέρα και επικάλυψη τουλάχιστον κατά 10 εκ. Η διάστρωση θα είναι ελεύθερη, ενώ στη βάση όλων των ανωδομών και των στοιχείων που διαπερνούν τη μεμβράνη θα γίνει μηχανική στερέωση της μεμβράνης με προδιάτρητη λάμα πλάτους 3 εκ. Το περιμετρικό τελείωμα της μεμβράνης θα γίνει με γωνιακή λάμα αλουμινίου καλυμμένη με πολυολεφίνη, επάνω στην οποία θα συγκολληθεί η μεμβράνη.

Η λάμα αυτή θα σφραγιστεί με μαστίχα μόνιμης ελαστικότητας. Για την απορροή των υδάτων, θα χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένες υδρορροές από τον κατασκευαστικό οίκο της μεμβράνης στεγανοποίησης, ώστε να υπάρχει πλήρης συμβατότητα. Η μεμβράνη έτσι θερμοσυγκολλείται επάνω στις υδρορροές.

 

Α.1.7 ) Γεωύφασμα προστασίας της μεμβράνης

Έπεται η στρώση προστασίας της μεμβράνης στεγανοποίησης από γεωύφασμα μη υφαντών από ίνες πολυπροπυλενίου, βάρους 300 γρ./μ2. Η διάστρωση γίνεται με αλληλοεπικάλυψη των παράπλευρων στρώσεων τουλάχιστον κατά 10 εκ. Το γεωύφασμα θα πρέπει να έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστο: 1. Πάχος: 2 mm σε πίεση 2 kPa, 2.Ελαχιστη εφελκύστικη αντοχή :24 kN/m 3. Αντοχή στην διάτρηση :4400 N 4. Άνοιγμα πόρων: 80 μm 5. Και με μεγάλη αντοχή σε Αλκαλικό και Όξινο περιβάλλον.

Α.1.8 ) Αποστραγγιστικό σύστημα

Ακολουθεί η κατασκευή της αποστραγγιστικής στρώσης με χρήση του συστήματος των κυψελών, πάχους 30 χιλ.

Α.1.9 ) Γεωύφασμα διήθησης

Τέλος διαστρώνεται το γεωύφασμα διήθησης. Πρόκειται για γεωύφασμα μη υφαντών από ίνες πολυπροπυλενίου υψηλής διαπερατότητας, βάρους 200 γρ./μ2. Η διάστρωση γίνεται με αλληλοεπικάλυψη των παράπλευρων στρώσεων τουλάχιστον κατά 15 εκ. Το γεωύφασμα θα πρέπει να έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστο: 1. Πάχος: 1,5 mm σε πίεση 2 kPa, 2.Ελαχιστη εφελκύστικη αντοχή :17 kN/m 3. Αντοχή στην διάτρηση :2900 N 4. Άνοιγμα πόρων: 80 μm 5. Μεγάλη αντοχή σε Αλκαλικό και Όξινο περιβάλλον 6. Απορροή νερού : 75 lt/m2/sec.

ΣΤΑΔΙΟ Β) Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

Γίνεται ελεύθερη διάστρωση κατάλληλου φυτικού υποστρώματος (κηπευτικό χώμα, compost κλπ), και φύτευση σύμφωνα με τη γεωπονική μελέτη.

Web Design & Development by