Αγγλικά

Προστασία ακτών με γεωσωλήνες

Η εταιρία μας μετέφερε στην Ελλάδα και προσάρμοσε στις κλιματολογικές και υδρολογικές συνθήκες της Ανατολικής Μεσογείου το σύστημα των γεωσωλήνων (geotubes ®) για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών και την επαναδημιουργία παραλίας.

Οι εύκαμπτοι κύλινδροι από υφαντά φύλλα πολυπροπυλενίου ή πολυεστέρα, τα οποία επιτρέπουν την τάχιστη αποστράγγιση του νερού, τοποθετούνται ύφαλα στον πυθμένα της θάλασσας, γεμίζονται υδραυλικά με άμμο και λειτουργούν όπως ακριβώς οι φυσικοί ύφαλοι, διασπώντας την ενέργεια των κυμάτων τα οποία διαβρώνουν τις ακτές και παρασύρουν την άμμο.

Εμποδίζουν, έτσι, τη διαφυγή της άμμου μετά την τεχνητή προσάμμωση της παραλίας, ενώ απορροφώνται πολύ γρήγορα από το φυσικό περιβάλλον του βυθού.

Ο γεωσωλήνας είναι ένας κύλινδρος από υφαντό γεωύφασμα με ενσωματωμένα «μανίκια-υποδοχείς» για τη διοχέτευση της υδαρούς άμμου ή λάσπης.

Μικρότεροι κύλινδροι, τοποθετημένοι εκατέρωθεν η από τη μία πλευρά σε υποθαλάσσια έργα, προστατεύουν την κατασκευή από υπόσκαψη.

Οι γεωσωλήνες σταθεροποιούνται πρώτα, προσωρινά, στην επιθυμητή θέση και στη συνέχεια γεμίζονται υδραυλικά με σταδιακή άντληση μίγματος νερού-άμμου, με τη βοήθεια πλωτής βυθοκόρο με ενσωματωμένη αντλία. Με τη συνεχή άντληση και την αποβολή του νερού μέσα από τους πόρους του γεωυφάσματος, ο γεωσωλήνας παίρνει το τελικό ελλειπτικό του σχήμα.

Σε σύγκριση με τις συμβατικές λύσεις, υπερτερούν στα κάτωθι:

  • Μικρότερος χρόνος εγκατάστασης
  • Λιγότερο εργατικό δυναμικό
  • Λιγότερος απαιτούμενος εξοπλισμός
  • Χαμηλό κόστος συντήρησης

 

 

Web Design & Development by