Αγγλικά

Γεωσωλήνες αντιπλημμυρικών έργων

Η εταιρία μας μετέφερε στην Ελλάδα και την τεχνολογία αντιπλημμυρικών έργων με χρήση γεωσωλήνων.

Οι γεωσωλήνες είναι εύκαμπτοι κύλινδροι από υφαντά φύλλα πολυπροπυλενίου ή πολυεστέρα με ενσωματωμένα «μανίκια-υποδοχείς» για τη διοχέτευση της υδαρούς άμμου ή λάσπης, τα οποία επιτρέπουν την τάχιστη αποστράγγιση του νερού.

Οι γεωσωλήνες σταθεροποιούνται πρώτα, προσωρινά, στην επιθυμητή θέση και στη συνέχεια γεμίζονται υδραυλικά με σταδιακή άντληση μίγματος νερού-άμμου, με χρήση κατάλληλης αντλίας. Με τη συνεχή άντληση και την αποβολή του νερού μέσα από τους πόρους του γεωυφάσματος, ο γεωσωλήνας παίρνει το τελικό ελλειπτικό του σχήμα.

Οι γεωσωλήνες προσφέρουν άμεσες και μακροχρόνιες τεχνικές λύσεις στα αντιπλημμυρικά έργα. Τοποθετούμενοι κατά μήκος της όχθης των ποταμών, αφού γεμίσουν υδραυλικά με άμμο, δημιουργούν θερινό και χειμερινό φράγμα για την προστασία της ευρύτερης περιοχής από τις πλημμυρικές παροχές του ποταμού. Σε σύγκριση με τις συμβατικές λύσεις, υπερτερούν στα κάτωθι:

  • Μικρότερος χρόνος εγκατάστασης
  • Λιγότερο εργατικό δυναμικό
  • Λιγότερος απαιτούμενος εξοπλισμός
  • Χαμηλό κόστος συντήρησης

 

 

Web Design & Development by