Αγγλικά

Flexitank

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Σε παγκόσμια κλίμακα, το νερό και το περιβάλλον είναι εξίσου σημαντικά στην κοινωνία. Η έλλειψη νερού και η ποιότητά του είναι δυο σημαντικοί παράγοντες, οι οποίοι χρειάζονται όλο και περισσότερη προσοχή.

Η εύκαμπτη κινητή δεξαμενή Flexitank είναι ιδιαίτερα εύχρηστη για αποθήκευση πόσιμου νερού. Είναι κατασκευασμένη από μεμβράνη PVC, πιστοποιημένη για τη συγκεκριμένη χρήση, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλα υγρά, όπως λάδια & λίπη, χυμούς φρούτων, κρασί κ.λπ. Το υλικό κατασκευής της έχει μεγάλο χρόνο ζωής και είναι πλήρως ανακυκλώσιμο.

Διατίθεται και σε πρακτική μικρή συσκευασία, αποστειρωμένη με ακτίνες γάμμα. Αποτελεί ιδανικό σύστημα για στρατιωτικούς ή/και εξερευνητικούς καταυλισμούς.

Web Design & Development by