Αγγλικά

Γεωσωλήνες Αφυδάτωσης Λυμάτων

Η μέθοδος επεξεργασίας λυματολάσπης σε γεωσωλήνες είναι μια συνδυασμένη μέθοδος επεξεργασίας λυματολάσπης με πολυηλεκτρολύτες, για την κροκίδωση των στερεών, και γεωσωλήνες αποστράγγισης Geotube®.

Τι είναι ο γεωσωλήνας Geotube®:

Είναι σωλήνας κατασκευασμένος από υφαντό γεωύφασμα υψηλής αντοχής με πόρους κατάλληλου διαμετρήματος που επιτρέπουν τη γρήγορη αποστράγγιση του νερού και τη συγκράτηση των στερεών.

Τα λύματα, αφού κροκιδωθούν, αντλούνται στο γεωσωλήνα. Εκεί το νερό αποστραγγίζεται, ενώ τα στερεά παραμένουν εγκλωβισμένα μέσα στο γεωσωλήνα. Η διαδικασία άντλησης επαναλαμβάνεται μέχρι την πλήρωση του γεωσωλήνα.

Στο τέλος της επεξεργασίας η λάσπη θεωρείται στέρεο υλικό με διαφορετικούς επομένους όρους μεταφοράς και απόθεσης από τη λυματολάσπη.

Πλεονεκτήματα της επεξεργασίας υγρών λυμάτων με χρήση υφαντών γεωσωλήνων Geotube®:

 • Μειώνει στο ελάχιστο την ενέργεια λειτουργίας, συγκριτικά με τις συνήθεις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στους σύγχρονους βιολογικούς καθαρισμούς.
 • Επιτυγχάνει μεγαλύτερο βαθμό αφυδάτωσης των λυμάτων συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη συμβατική μέθοδο.
 • Εξαφανίζει τις οσμές.
 • Έχει χαμηλό κόστος.
 • Δεν απαιτεί ιδιαίτερο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
 • Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλούς τύπους λυμάτων, καθώς και σε διαφορετικά στάδια επεξεργασίας τους.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την αφυδάτωση όσο και την αποθήκευση λυματολάσπης.
 • Επιτυγχάνει 85% με 90% μείωση του BOD.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εποχιακά, με προσωρινή αποθήκευση μέσα στο γεωσωλήνα των ήδη αποθηκευμένων στερεών.
 • Ο βαθμός αφυδάτωσης που επιτυγχάνεται στη λυματολάσπη με τη μέθοδο αυτή επιτρέπει την μετέπειτα μεταφορά της σε ΧΥΤΑ.
 • Λειτουργεί και με υγρά λύματα που περιέχουν πολύ λεπτόκοκκα υλικά.
 • Το μέγεθος των γεωσωλήνων προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε μονάδας επεξεργασίας υγρών λυμάτων.

Εφαρμογές χρήσης υφαντών γεωσωλήνων Geotube®:

 • Κέντρα επεξεργασίας αστικών λυμάτων
 • Μονάδες μεταποίησης γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων
 • Ελαιοτριβεία
 • Μονάδες επεξεργασίας γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Μονάδες μεταποίησης κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων
 • Μονάδες παραγωγής αδρανών υλικών
 • Λατομεία
 • Ορυχεία

Web Design & Development by