Αγγλικά

Υπόγειες δεξαμενές

Οι υπόγειες δεξαμενές κατασκευάζονται με τη χρήση πολλών αυτόνομων στοιχείων των δεξαμενών, τοποθετημένων στη σειρά ή και σε στίβαξη. Το κάθε τέτοιο στοιχείο είναι ένα ελαφρύ δομικό συστατικό, ιδανικό για την κατασκευή δεξαμενών διήθησης υδάτων, δεξαμενών επαναχρησιμοποίησης υδάτων, υπόγειων καναλιών και ελαφρών κενών χώρων για ταρατσόκηπους.

 

Δεξαμενή διήθησης

Το σύστημα δεξαμενών διήθησης είναι ο ιδανικός τρόπος διαχείρισης της απορροής των υδάτων καταιγίδων όταν το έδαφος είναι υδατοπερατό ή ημι-περατό.

Πώς λειτουργεί :

Το σύστημα σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να συλλέγει το νερό της επιφάνειας, μέσω διήθησης να το καθαρίζει (με φίλτρα) και να το κατευθύνει στη συνέχεια στον υπόγειο χώρο που έχει διαμορφωθεί, επιστρέφοντάς το στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, παρέχοντας ταυτόχρονα και υγρασία στην περιβάλλουσα βλάστηση.

Η μονάδα διήθησης μπορεί επίσης να συλλέγει και να καθαρίζει το νερό των καναλιών απορροής ή υδρορροών των κτιρίων, πριν από την είσοδο στην υπόγεια περιοχή αποθήκευσης.

Εφαρμογές:

Νέα αναπτυξιακά έργα που απαιτούνται να πληρούν αστικά σχεδιαστικά πρότυπα με ευαισθησία στους υδάτινους πόρους.

 

Δεξαμενή συγκράτησης

Το σύστημα συγκράτησης είναι μια οικονομική λύση διαχείρισης των επιφανειακών υδάτων, βελτιώνοντας την ποιότητα του νερού.

Το σύστημα προσφέρει εύκαμπτες σχεδιαστές επιλογές με μικρό χρόνο εγκατάστασης και χωρίς καθυστερήσεις σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση.

Πως λειτουργεί :

Το νερό, που συλλέγεται από τη στέγη και τις υπόλοιπες περιοχές, φιλτράρεται μέσω μιας μονάδας διήθησης και στη συνέχεια εισέρχεται στην υπόγεια περιοχή αποθήκευσης. Ακολουθεί η σταδιακή του απομάκρυνση, μέσω μιάς μονάδας ελέγχου απορροής.

Εφαρμογές:

Αναπτυξιακά έργα που πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Τοπικών Συμβουλίων Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων.

 

Συλλογή όμβριων υδάτων (δεξαμενή επαναχρησιμοποίησης)

Το σύστημα επαναχρησιμοποίησης των υδάτων έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στο να παρέχει μια κανονική παροχή καθαρού νερού, χρήσιμου για πλύσιμο ή πότισμα.

Πως λειτουργεί :

Το σύστημα συλλέγει το νερό από τη στέγη και από τους διαμορφωμένους εξωτερικούς χώρους και το διοχετεύει, μέσω μιας μονάδας διήθησης, στην υπόγεια περιοχή αποθήκευσης. Το καθαρό νερό διατηρείται μέσα στην περιοχή αποθήκευσης, μακριά από τη βλαβερή ακτινοβολία και τη θερμότητα, παραμένοντας δροσερό, οξυγονωμένο και εύκολα διαθέσιμο για επαναχρησιμοποίηση.

Εφαρμογές:

Οι τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν τη παροχή νερού στις τουαλέτες, στα πλυντήρια ρούχων, στους κήπους για πότισμα και για το πλύσιμο αυτοκινήτων.

 

Μονάδες διήθησης

Η μονάδα διήθησης είναι ένα σύστημα προ-διήθησης με σκοπό να συλλαμβάνει τους ογκώδεις ρύπους, τα διαλυμένα στερεά και τη λάσπη, που βρίσκονται στο νερό που συλλέγεται από τις στέγες και την επιφάνεια του εδάφους, πριν από την είσοδο του νερού στον υπόγειο αποθηκευτικό χώρο.

 

Web Design & Development by