Αγγλικά

Γεωπλέγματα

Τα γεωπλέγματα κατασκευάζονται από υψηλής αντοχής πολυεστερικά νήματα, πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. Χρησιμοποιούνται για ενίσχυση εδαφών σε γεωτεχνικά έργα (σε πρανή ή/και σε τοιχεία αντιστήριξης).

Τα γεωπλέγματα έχουν, επίσης, σήμερα μεγάλη εφαρμογή και στην ενίσχυση υποστρωμάτων σε έργα οδοποιίας και σιδηροτροχιών, καθώς και στην κατασκευή επιχωμάτων.

Διακρίνονται σε μονοαξονικά και διαξονικά γεωπλέγματα, ανάλογα με τον τρόπο φόρτισής τους. Διακρίνονται, επίσης, ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους, σε:

α) Εξηλασμένα, τα οποία είναι κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο τα μονοαξονικά και από πολυπροπυλένιο τα διαξονικά. Κατασκευάζονται με το τέντωμα υψηλής ποιότητας διάτρητων πολυμερών φύλλων, κάτω από πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες. Η αποκτώμενη έτσι δομή των κόμβων έχει πολλή μεγάλη επίδραση στην κατανομή των φορτίων του εδάφους.

β) Πλεκτά, τα οποία είναι κατασκευασμένα από πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο. Τα υψηλής αντοχής πολυεστερικά νήματα συνδυάζουν υψηλή αντοχή με χαμηλό ερπυσμό. Είναι καλυμένα με ένα πολυμερικό προστατευτικό στρώμα και είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για την ενίσχυση εδαφών με μικρή έως και μεγάλη κοκκομετρία. Χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των απότομων αναχωμάτων και την υποστήριξη τοίχων και βάθρων γεφυρών.

Web Design & Development by